Loading...

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Thông báo lịch thi Lớp CN Tiểu học K8

1. Từ 7h30 đến 9 h ngày 16/9/2012 : Thi môn Ngoại ngữ HP1 tại trường BDGD Q5.
2. Từ 9h30 đến 11 h ngày 16/9/2012: Thi môn Lịch sử tại trường BDGD Q5.
3. Từ 13h30 đến 15 h ngày 16/9/2012: Thi môn Tin học tại trường BDGD Q5.
===========================================================
Ghi chú: 
-Khoa GDTH không chịu trách nhiệm đối với sinh viên nào xem nhầm lịch thi hoặc đi thi không đúng giờ qui định.
- Anh (Chị) SV mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi đi dự thi.